archiwum.mos.gov.pl
23-04-2019

Więcej o EMAS

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ramach własnych istniejących struktur i uregulowań prawnych wprowadzają szereg form zachęt dla organizacji zarejestrowanych w EMAS, m.in. w charakterze:

Bezpośrednie korzyści dla organizacji uczestniczących w EMAS:

Kliknij, aby przejść na oficjalną stronę EMAS w Polsce.