archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Systemy środowiskowe

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące systemów z zakresu ochrony środowiska - weryfikacji technologii środowiskowych (ETV) oraz ekozarządzania i audytu (EMAS). Systemy te stanowią europejskie narzędzia wspierania wdrożeń rozwiązań proekologicznych do praktyki rynkowej i administracyjnej.