archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)

Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) to organizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w naturze przez zamianę, dodanie lub wyłączenie genu lub kilku genów.

Prace z GMO są w Polsce reglamentowane, czyli wymagają zgody Ministra Środowiska, wydawanej na wniosek zainteresowanej osoby.

Odwiedź stronę internetową Ministerstwa Środowiska dotyczącą GMO.