archiwum.mos.gov.pl
07-12-2019

Informacje dla wnioskodawców

UWAGA: Poniższe wymagania są niezależne od wymogów weterynaryjnych, mogących mieć zastosowanie w przypadku przewozu żywych zwierząt i niektórych produktów zwierzęcych. Kwestie te pozostają w kompetencji Biura ds. Granic Głównego Inspektoratu Weterynarii. Z kolei kwestie dotyczące gatunków rodzimych i inwazyjnych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi pozostają w kompetencji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz

Wnioskując o wydanie zezwolenia na przywóz, należy przesłać:

Przykładowy wniosek (plik .pdf, rozmiar: 617 kB) wypełniony na podstawie towarzyszącego zezwolenia eksportowego (plik .pdf, rozmiar: 85,6 kB)

Dodatkowe objaśnienia do wniosku (plik .pdf, rozmiar: 55,5 kB)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz

Wnioskując o wydanie zezwolenia na wywóz, należy przesłać:

Dodatkowe objaśnienia do wniosku (plik .pdf, rozmiar: 55,5 kB)

Wniosek o wydanie świadectwa wspólnotowego

Wnioskując o wydanie świadectwa wspólnotowego, należy przesłać:

 

Wnioski należy składać na adres:

Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa