archiwum.mos.gov.pl
21-04-2021

Kontakt

Informacje nt. stosowania konwencji waszyngtońskiej (CITES) w Polsce, z także informacje w zakresie rozpatrywanych wniosków o wydanie dokumentów CITES można uzyskać pod adresem cites-ma@mos.gov.pl oraz we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00 pod numerami telefonów: (+48 22) 36-92-259 i (+48 22) 36-92-407.

Adres do korespondencji:

Ministerstwo Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa