archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Konwencja waszyngtońska (CITES)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r.

Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r.

Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji w Polsce pełni Minister Środowiska, a funkcję Organu Naukowego Konwencji w Polsce - Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

 

Przydatne linki:

Wyszukiwarka gatunków CITES - SpeciesPlus

Wyszukiwarka gatunków CITES na Stronie Sekretariatu CITES

Przed wakacjami - to warto wiedzieć!

Program "Ginące gatunki" - strona Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"

 

Kliknij, aby przejść na stronę Sekretariatu konwencji waszyngtońskiej

Kliknij, aby przejść na stronę Komisji Europejskiej poświęcona konwencji waszyngtońskiej

Kliknij, aby przejść na stronę Służby Celnej

Kliknij, aby przejść na stronę Biura ds. Granic (Główny Inspektorat Weterynarii)