archiwum.mos.gov.pl
13-06-2021

Cele z Aichi

Działania w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej podporządkowane są obecnie wdrażaniu Planu strategicznego na lata 2010-2020, który został przyjęty podczas 10. posiedzenia Konferencji Stron w Nagoi (prowincja Aichi, Japonia) w 2010 r.

Plan zakłada realizację następujących tzw. celów z Aichi: