Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do konwencji karpackiej to pierwszy protokół tematyczny, będący uszczegółowieniem jej postanowień, a zwłaszcza artykułu 4 dotyczącego ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Został sporządzony w Bukareszcie 19 czerwca 2008 r. i wszedł w życie 28 października 2010 r. (dla Polski: 20 kwietnia 2010 r.).

Celem protokołu jest wzmocnienie ochrony, przywracania i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Karpatach. Ogólne zagadnienia protokołu regulują politykę ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, włączanie zagadnień związanych z różnorodnością biologiczną do innych polityk resortowych, udział władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów i współpracę międzynarodową. Szczegółowe dotyczą m.in. ochrony, przywracania i zrównoważonego użytkowania siedlisk naturalnych i półnaturalnych, zapewnienia ich ciągłości i łączności przez tworzenie sieci ekologicznych, odtwarzania siedlisk zdegradowanych, ochrony i zrównoważonego użytkowania występujących w Karpatach gatunków flory i fauny, ochrony gatunków zagrożonych, zapobiegania wprowadzaniu inwazyjnych gatunków obcych i Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych.

Protokół zawiera również postanowienia dotyczące jego wdrażania, zapobiegania negatywnym wpływom na różnorodność biologiczną i krajobrazową, tradycyjnej wiedzy i praktyki, edukacji, informacji i świadomości społecznej, jak również zagadnienia organizacyjno-formalne związane z Konferencją Stron, sekretariatem, organami doradczymi, monitoringiem wywiązywania się z przyjętych zobowiązań oraz oceną ich skuteczności.

Konferencja Stron Konwencji na swoim trzecim posiedzeniu w 2011 r. przyjęła Strategiczny plan działania dla wdrażania protokołu. Precyzuje on kierunki działań na rzecz wdrażania poszczególnych artykułów protokołu, podaje oczekiwane rezultaty oraz powiązania poszczególnych działań z innymi dokumentami globalnymi (np. programami pracy Konwencji o różnorodności biologicznej) i regionalnymi (np. unijną strategią różnorodności biologicznej).

 

Przydatne linki:

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (plik .pdf, rozmiar: 104 kB)

Powrót do góry