archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Ochrona nietoperzy (EUROBATS)

Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS) (plik .pdf, rozmiar: 231 kB), zawarte w ramach konwencji bońskiej, zostało podpisane w Londynie 4 grudnia 1991 r. Weszło w życie 16 stycznia 1994 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 1996 r.

Celem porozumienia jest ochrona nietoperzy w Europie. Porozumienie zawarto, uznając, że stan ich zachowania w Europie i państwach pozaeuropejskich jest zagrożony ze względu na degradację środowisk naturalnych nietoperzy, niepokojenie ich w schronieniach oraz używanie niektórych pestycydów.

Podstawowymi zobowiązaniami wynikającymi z przystąpienia do porozumienia jest wprowadzenie zakazu celowego odłowu, przetrzymywania lub zabijania nietoperzy, zidentyfikowanie ich stanowisk i żerowisk, a szczególnie tych, które mają istotne znaczenie dla ich zachowania. Porozumienie zobowiązuje do pojęcia starań mających na celu zastąpienie wysokotoksycznych środków konserwacji drewna innymi, bezpiecznymi dla nietoperzy substancjami. Strony porozumienia mają za zadanie promowanie programów badawczych związanych z ochroną nietoperzy oraz popularyzację programów ich ochrony w społeczeństwie.

W Polsce występuje około 25 gatunków nietoperzy należących do dwóch rodzin: podkowcowatych (Rhinolophidae) i mroczkowatych (Vespertilionidae). Do rodziny podkowcowatych zaliczamy 2 gatunki, pozostałe gatunki należą do rodziny mroczkowatych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Nr 220, poz. 2237), wszystkie nietoperze występujące na terytorium Polski są objęte ochroną.

Zagrożenia

Ogólne zagrożenia dla nietoperzy w Polsce są podobne do typowych w wielu krajach europejskich. Wśród nich największe znaczenie mają:

Niektóre z tych czynników w ostatnich latach straciły na znaczeniu, ale wciąż mogą zagrażać lokalnym populacjom nietoperzy.

Przydatne linki:

Oficjalna strona internetowa porozumienia EUROBATS

Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - okres: 01.01.2014 - 31.05.2018 - w j. angielskim

Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - lata 2015 i 2016 (plik .pdf, rozmiar: 214 kB)

Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - rok 2014 (plik .pdf, rozmiar: 294 kB)

Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - rok 2012 (plik .pdf, rozmiar: 273 kB)

Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - rok 2011 (plik .pdf, rozmiar: 408 kB)
Raport z wprowadzania postanowień porozumienia w Polsce - rok 2010: wersja polska (plik .pdf, rozmiar: 563 kB); wersja angielska (plik .pdf, rozmiar: 721 kB)