archiwum.mos.gov.pl
08-04-2020

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Ochroną na stanowiskach dokumentacyjnych objęta jest także cała występująca na jego obszarze fauna i flora.

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Stanowiska dokumentacyjne oznaczane są prostokątnymi czerwonymi tablicami, których wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic.