archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Przyroda

Ochronę przyrody w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.

W Polsce ochroną przyrody zajmują się:

 

Przydatne linki:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody