archiwum.mos.gov.pl
21-09-2019

Odpady z przemysłu

W tym dziale znajdują się informacje dotyczące odpadów powstających w wyniku przetwarzania produktów lub odpadów oraz powstających w związku ze świadczeniem usług.

Odpady wydobywcze

Interpretacja przepisów

Materiały

Wytyczne dotyczące wielkości i formy gwarancji finansowej dla obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych:

Odpady ulegające biodegradacji

Interpretacja przepisów

Odpady budowlano- rozbiórkowe