Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zmiany przepisów dotyczące wprowadzania pojazdów na terytorium Polski

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933). Ustawa ta zniosła obowiązek wpłacania tzw. opłaty recyklingowej od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (500 zł od każdego wprowadzonego pojazdu). Dotychczas opłata ta była wpłacana zarówno przez osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jak i przez przedsiębiorców wprowadzających pojazdy, którzy nie mają obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Zniesienie opłaty recyklingowej w stosunku do osób fizycznych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Należy jednak podkreślić, że w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski przed dniem 1 stycznia 2016 r. konieczne jeszcze będzie wpłacenie opłaty recyklingowej.

Ponadto nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące profesjonalną działalność w zakresie wprowadzania na rynek pojazdów obowiązek zapewnienia i finansowania sieci zbierania wycofanych z użytkowania pojazdów. Wprowadzający do 1000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Należy podkreślić, że przedmiotową sieć będzie można realizować poprzez swoje stacje demontażu (prowadzone przez przedsiębiorcę będącego jednocześnie wprowadzającym pojazdy) lub poprzez umowy zawarte w formie pisemnej z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu. Wykaz stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdu każdy marszałek województwa jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swojego urzędu marszałkowskiego, z tym że stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, z którymi wprowadzający podpisze umowę mogą być położone w jednym lub kilku województwach.

Warunki, które powinna spełniać przedmiotowa umowa zawarte są w art. 11a ww. ustawy i są to w szczególności warunki:

  1. przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
  2. finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Zarówno warunki finansowania, jak i inne zapisy umowy powinny być ustalone pomiędzy stronami. Ministerstwo Środowiska nie określa wzoru umowy oraz innych warunków oprócz tych, które zostały określone w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i zostały przywołane powyżej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kiedy wprowadzający nie zapewni sieci zbierania pojazdów, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za brak sieci zgodnie z art. 14 ww. ustawy (wzór do wyliczenia opłaty znajduje się w załączniku do ustawy).

 

 

 

Powrót do góry