archiwum.mos.gov.pl
18-02-2020

Odpady niebezpieczne

W dziale znajdują się informacje dotyczące odpadów niebezpiecznych takich jak oleje odpadowe, odpady zawierające azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, PCB/PCT. Zawarto tu również informacje dotyczące mogilników, w których zgromadzono przeterminowane środki ochrony roślin.

Oleje odpadowe

Materiały

Odpady zawierające azbest

Interpretacja przepisów

Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Materiały

Odpady medyczne i weterynaryjne

Interpretacja przepisów

Materiały

PCB/PCT

Interpretacja przepisów  

Materiały

Analiza możliwości finansowania przez przedsiębiorstwa działań zmierzających do rozwiązania w nich problemu urządzeń zawierających PCB:

Mogilniki

Materiały