Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zbieranie odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych interpretacja do noweli z 28.11.2014 r.

Zbieranie odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - interpretacja do noweli z 28.11.2014 r.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności zbierania odpadów zielonych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Departament Gospodarki Odpadami uprzejmie wyjaśnia.

Powołana na wstępie ustawa wprowadza m. in. zmiany w art. 23 w ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r.  o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) polegające na uchyleniu ust. 3, który pozwalał na zbieranie odpadów zielonych na obszarze regionu gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzeniu w ust. 2  dodatkowego punktu zakazującego zbierania tych odpadów poza miejscem ich wytwarzania.

Wejście w życie powołanej na wstępie ustawy nie spowoduje zakazu zbierania odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Do odpadów komunalnych mają w pierwszej kolejności zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399, z późn. zm.), a przepisy ustawy o odpadach stosuje się tylko w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to norma kolizyjna wynikająca z art. 1austawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skoro więc znowelizowana 28 listopada 2014 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje zbieranie odpadów zielonych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wśród rodzajów odpadów, które są obowiązane przyjmować takie punkty, określonych w art. 3 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą, są wskazane odpady zielone), to prowadzących takie punkty nie dotyczy zakaz zbierania odpadów zielonych poza miejscem wytwarzania tych odpadów, wprowadzony przez tę samą ustawę nowelizującą w ustawie o odpadach. Adresatem tego zakazu są wszyscy inni posiadacze odpadów, poza prowadzącymi punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którzy mają obowiązek takie odpady przyjmować.

Pobierz skan dokumentu (plik .pdf, rozmiar: 809 kB)

Powrót do góry