Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wpis do rejestru a podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania koszy ulicznych, pielęgnacja terenów zielonych lub sprzątania ulic i targowisk

Czy podmioty zajmujące się opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych lub sprzątaniem ulic i targowisk, a nieodbierające odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a tym samym spełnić wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)?

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne. Jednakże podmiot, który prowadzi działalność polegającą wyłącznie na opróżnianiu koszy ulicznych, pielęgnacji terenów zielonych lub sprzątaniu ulic i targowisk, może, ale nie musi być podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) wytwórcą odpadów w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Wobec powyższego istotne jest, jaka jest treść umowy łączącej strony. W przypadku gdy w umowie będzie wskazane, że wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, wówczas wykonujący usługę jest odbierającym odpady komunalne i powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej oraz spełnić wymogi wynikające z ww. rozporządzenia. Jeżeli jednak w umowie nie będzie takiego zapisu, wówczas to wykonujący usługę opróżniania koszy ulicznych, pielęgnacji terenów zielonych lub sprzątania ulic i targowisk będzie wytwórcą odpadów, a nie odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.

W zakresie transportu należy zauważyć, iż przejściowo, na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach są utrzymane przepisy dotychczasowe, ale z chwilą utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tej ustawy, transport odpadów będzie wymagał uzyskania wpisu do rejestru. Jednakże jeżeli przedsiębiorca jest wytwórcą odpadów, wówczas na transport wytworzonych odpadów nie musi mieć zezwolenia ani wpisu do rejestru.

Jednocześnie podmiot wykonujący tego typu usługę, jeżeli sam nie transportuje odpadów do odpowiedniej instalacji, jest obowiązany do zlecania transportu posiadaczowi odpadów posiadającemu zezwolenie (które po utworzeniu rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach zostanie zastąpione obowiązkiem wpisu do rejestru, prowadzonego przez marszałka województwa.

Reasumując: w opinii Departamentu Gospodarki Odpadami podmioty zajmujące się opróżnianiem koszy ulicznych, pielęgnacją terenów zielonych lub sprzątaniem ulic i targowisk, będące wytwórcami odpadów i nieprowadzące działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym nie są zobowiązane do spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Powrót do góry