Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Czy gmina może powierzać własnym spółkom bądź zakładom budżetowym tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) zawiera przepisy szczególne w stosunku do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także wobec ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) jedynie w art. 3a, dotyczącym zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w art. 6d, dotyczącym odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o ile zostały objęte systemem gminnym stosowną uchwałą rady gminy. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że przyjmowanie odpadów komunalnych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest ich odbieraniem od właścicieli nieruchomości. Dlatego też tworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych może się odbywać na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, a więc gmina może tę działalność prowadzić, m.in. poprzez własne jednostki z pominięciem przetargu. Utworzenie bowiem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców jest zadaniem własnym gminy, zatem może być powierzone własnej spółce (zakładowi, jednostce budżetowej), do której zadań statutowych należą te działania na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

Powrót do góry