Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacja na temat formularzy sprawozdawczych za 2015 r. dla podmiotów odbierających odpady komunalne

Stanowisko w sprawie wzorów formularzy sprawozdawczych dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienionym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) nastąpiła zmiana art. 9n, dotyczącego sporządzania i składania sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.    

Zgodnie z tymże przepisem podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. Zmianie uległa częstotliwość składania sprawozdań oraz w niewielkim stopniu zakres sprawozdania.  

W resorcie środowiska trwają prace legislacyjne nad nowymi formularzami sprawozdawczymi, jednakże art. 12 ustawy nowelizującej podtrzymuje w mocy wzory sprawozdań obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.  w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630). Wobec powyższego do czasu wydania nowych wzorów sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi należy składać na dotychczas obowiązujących wzorach. Podmioty odbierające odpady komunalne mogą do sprawozdania załączyć pismo przewodnie precyzujące, że sprawozdanie obejmuje półrocze lub w tytule sprawozdania słowo „kwartał” zamienić na „półrocze”.

Pobierz skan dokumentu (plik .pdf, rozmiar: 1 887 kB)

Powrót do góry