Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Jak należy obliczać Um dla gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich, korzystając z danych zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami?

Dla obliczania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2016 r. obowiązujące jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [1].

W rozporządzeniu znajduje się wzór na obliczenie osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Wzór zawiera wskaźnik Umpmts, który oznacza łączny udział odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Skład ten [2] może być oznaczony na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami [3] lub na podstawie badań morfologii odpadów.

Jak wyznaczyć wskaźnik Umpmts, korzystając z danych zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami?

Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla miast powyżej 50 tys. mieszkańców wynosi on:

Umpmts = 49,3%

 

Miasta poniżej 50 tys. mieszkańców

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców wynosi on:

Umpmts = 36,4%

 

Gminy wiejskie

Aby wyznaczyć Umpmts,należy zsumować udział papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów komunalnych. Dla gmin wiejskich wynosi on:

Umpmts = 31,8%

 

Gminy miejsko-wiejskie

Aby wyznaczyć Umpmts dla gminy miejsko-wiejskiej, należy obliczyć stosunek części miejskiej do wiejskiej (na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych terenów gminy), a następnie pomnożyć przez odpowiednie Um z Krajowego planu gospodarki odpadami. Um dla całej gminy jest sumą iloczynów Um części wiejskiej i Um części miejskiej.

Przykład:

Gmina miejsko-wiejska, w której ogólna liczba mieszkańców (Lm) wynosi 10 000. Liczba mieszkańców części miejskiej (Lmm) wynosi 7 000, liczba mieszkańców części wiejskiej (Lmw) wynosi 3 000. Umpmts  dla takiej gminy oblicza się następująco:

Najpierw należy ustalić jaki procent gminy stanowi ludność wiejska (x) a jaki ludność miejska (y)
x = (Lmw * 100) / Lm = (3 000 * 100) / 10 000 = 30%
y = 100% - x = 100% - 30% = 70%

Następnie można wyznaczyć Umpmts, korzystając z dwóch danych wskazanych
w Krajowym planie gospodarki odpadami – Umpmts  dla terenów wiejskich (Umw) oraz Umpmts  dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców (Umm). Udział morfologiczny dla całej gminy wyznacza się  w następujący sposób:
Umpmts = (Umw * x) + (Umm * y) = (31,8 * 0,30) + (36,4 * 0,70) = 35,02%

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) zastąpiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 645).

[2] zgodnie z przypisem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

[3] Obecnie obowiązuje Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022” (M.P, poz. 784).

Powrót do góry