archiwum.mos.gov.pl
16-07-2019

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych

Jak należy obliczać Um dla gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich, korzystając z danych zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami?