archiwum.mos.gov.pl
21-09-2019

Odpady komunalne

Dział dotyczy zagadnień dotyczących odpadów komunalnych określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.