archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Ochrona przed hałasem

Informacja na temat sporządzenia dokumentów przekazywanych do Komisji Europejskiej w zakresie ochrony przed hałasem:

Obowiązek sporządzenia programów działań (wraz ze streszczeniami) dla potrzeb zarządzania problemami i skutkami hałasu bądź zmniejszania emisji hałasu upływa z dniem 18 lipca 2018 r. i dotyczy:

Zakres dokumentów oraz informacji, niezbędnych do przedłożenia Ministerstwu Środowiska, obejmuje:

Wymagania w zakresie formy i treści przekazywanych dokumentów i danych:

Szczegółowy opis informacji i danych, objętych obowiązkiem sprawozdawczym do Komisji Europejskiej, został zawarty w części 4 i 5 „Przewodnika w zakresie przekazywania informacji nt. programu ochrony przed hałasem”, przygotowanego przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. Zanieczyszczenia Powietrza i Łagodzenia Zmian Klimatu na zlecenie Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Załączniki do pobrania:

Kliknij, aby pobrać przewodnik w zakresie przekazywania informacji nt. programu ochrony przed hałasem (plik .pdf, rozmiar 444 kb).