Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wzory wniosków i sprawozdań

Wzory wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych

Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.) od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych, składa się do ministra właściwego do spraw środowiska (art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951).

Wniosek o odstępstwo (plik .doc, rozmiar: 85,5 kB)

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych znajdują się  pod numerami 2016/10/04/3537, 2016/10/04/3536, 2016/10/04/3535, 2016/11/07/3640, opublikowane w dniu 10 października i w dniu 7 listopada br. Wzory wniosków o odstępstwo, którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2052).

Odstępstwa od zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania substancji kontrolowanych oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych.

Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru

Wniosek o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), składa podmiot starający się o uzyskanie wpisu do Rejestru przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje oraz przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych, obowiązany uzyskać wpis do ww. Rejestru.

Wniosek o wpis do ww. Rejestru składają przedsiębiorstwa produkujące, stosujące lub wprowadzające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz przedsiębiorstwa stosujące substancje kontrolowane w charakterze substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz prowadzące niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do tego rozporządzenia, obowiązane uzyskać wpis do ww. Rejestru.

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych znajduje się  pod numerem 2016/05/17/3328, opublikowany w dniu 17 maja br. Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).

Wzór sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Operatorzy urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951), są obowiązani do przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej rocznych sprawozdań zawierających informacje z prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacje dotyczą.

 

Sprawozdanie z Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej prowadzonych przez operatorów urządzeń będących we władaniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Finansów określił, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951), które Organy Służby Celnej przedkładają Ministrowi Środowiska raz do roku do dnia 31 marca roku następnego.

Sprawozdanie dotyczące nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, pod numerem 2017/03/29/4098, znajduje się  opublikowany 29 marca 2017 r. wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2155).

 

 

Powrót do góry