archiwum.mos.gov.pl
17-10-2021

Konwencja wiedeńska i protokół montrealski

Konwencja wiedeńska

Konwencja wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej podpisana została pod auspicjami agendy ONZ - UNEP (z ang. United Nations Environment Programme - Program Ochrony Środowiska ONZ) w 1985 r. przez 21 państw, w tym przez Unię Europejską (UE). Była pierwszą zakończoną sukcesem próbą stworzenia ram i zasad wspólnego działania różnych państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej.

Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej (plik .pdf, rozmiar: 198 KB)

 

Protokół montrealski

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową podpisany został w 1987 r., a wszedł w życie w 1989 r.

Protokół montrealski (plik .pdf, rozmiar: 295 KB)

Poprawki kopenhaskie do protokołu montrealskiego (plik .pdf, rozmiar: 184 KB)

Poprawki montrealskie do protokołu montrealskiego (plik .pdf, rozmiar: 110 KB)

Poprawki londyńskie do protokołu montrealskiego (plik .pdf, rozmiar: 213 KB)

Poprawki pekińskie do protokołu montrealskiego (plik .pdf, rozmiar: 44 KB)