archiwum.mos.gov.pl
21-04-2021

Akty prawne

Szczegółowe informacje i wykaz aktów prawnych w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych znajdują się na stronie internetowej Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu.

Europejskie akty prawne (dostępne na stronie Bazy aktów prawnych UE):

Krajowe akty prawne: