archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Ochrona warstwy ozonowej i fluorowane gazy cieplarniane

Przydatne linki

Komisja Europejska strona dotycząca substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)

Komisja Europejska strona dotycząca fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów)

Instytut Chemii Przemysłowej

Sekretariat Ozonowy (Ozone Secretariat)

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. Environmental Protection Agency)