archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł spalania paliw objętych Przejściowym Planem Krajowym za rok 2017

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138, z późn. zm.) Minister Środowiska przekazuje informację o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł spalania paliw, o których mowa w art. 146c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w 2017 roku.