archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach GIS

Szósta częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 185 KB)

Piąta częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 654 KB)

Czwarta częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 515 KB)

Trzecia częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 464 KB)

Druga częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 299 KB)

Pierwsza częściowa lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (plik .pdf, rozmiar: 778 KB)

Czwarta częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach II konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)" (plik .pdf, rozmiar: 454 KB)

V częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 2,31 MB)

IV częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 485 KB)

III częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 421 KB)

II częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 530 KB)

Częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 553 KB)

II częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 5,46 MB)

Lista rankingowa dla II konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 1,18 MB)

Lista rankingowa dla I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze" (plik .pdf, rozmiar: 915 KB)

Lista rankingowa I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę" (plik .pdf, rozmiar: 634 KB)

IV Lista rankingowa I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" skierowanego do Polskiej Akademii Nauk oraz utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury i instytucji gospodarki budżetowej (plik .pdf, rozmiar: 1,13 MB)

Zaktualizowana III częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 1,45 MB)

II częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach III konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 537 KB)

Trzecia częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach IV konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 55 KB)

Pierwsza częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach IV konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 1,03 MB)

Czwarta częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach IV konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 751 KB)

Piąta częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach IV konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 511 KB)

Szósta częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach IV konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 424 KB)

Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach V konkursu Programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 719 KB)

Częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze" po zakończonych negocjacjach warunków dofinansowania (plik .pdf, rozmiar: 1,40 MB)

I częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w II konkursie w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, przebudowa i rozbudowa Sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)" (plik .pdf, rozmiar: 1,42 MB)

Pierwsza częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" (plik .pdf, rozmiar: 571 KB)

Trzecia częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach II konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)" (plik .pdf, rozmiar: 433 KB)

Druga częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach 11 konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)" (plik .pdf, rozmiar: 475 KB)

Druga częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" (plik .pdf, rozmiar: 547 KB)

Trzecia częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" (plik .pdf, rozmiar: 673 KB)

Druga częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach II konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze" (plik .pdf, rozmiar: 736 KB)

Druga częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 402 KB)

Lista rankingowa podstawowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski" (plik .pdf, rozmiar: 676 KB)

Trzecia częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu "Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze" (plik .pdf, rozmiar: 76 KB)

Trzecia częściowa Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach VI konkursu "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej" (plik .pdf, rozmiar: 676 KB)