archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Finansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza

Na działania związane z ochroną powietrza w latach 2014-2020 planowane jest przeznaczenie środków finansowych pochodzących z następujących źródeł:

Ochrona powietrza stanowi jeden z priorytetowych obszarów działalności narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze programy dotyczące ochrony powietrza to m.in.:

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.