archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Derogacje

Pismo Ministra Środowiska do Komisji Europejskiej dotyczące przekazania Wykazów obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE:

wersja edytowalna (plik .pdf, rozmiar: 109 kB)

skan dokumentu (plik .pdf, rozmiar: 63 kB)

Derogacja naturalna (art. 33 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE)

Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji ciepłowniczej, o której mowa wart. 33 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE (plik .pdf, rozmiar: 572 kB)

Derogacja ciepłownicza (art. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE)

Wykaz obiektów energetycznego spalania (źródeł spalania paliw) zgłoszonych do derogacji ciepłowniczej, o której mowa wart. 35 ust. 1 dyrektywy 2010/75/UE (plik .pdf, rozmiar: 962 kB)