Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Przeglądy środowiskowe Polski na forum OECD

Pierwszy przegląd środowiskowy miał miejsce w listopadzie 1994 r., jeszcze przed przystąpieniem Polski do OECD w ramach programu współpracy OECD z gospodarkami w transformacji Partners in Transition. Krajami egzaminującymi były USA, Francja i Holandia. Publikacja końcowego raportu nastąpiła w 1995 r. Przegląd ten pozwolił na podsumowanie osiągnięć ekologicznych 5-letniego okresu niezwykle dynamicznych przemian we wszystkich obszarach dotyczących środowiska, w tym kształtowania struktur administracyjnych i instytucjonalnych w ochronie środowiska, a także realizacji przyjętej 3 lata wcześniej pierwszej w historii Polski polityki ekologicznej państwa. Sformułowane w ramach tego przeglądu przez OECD rekomendacje miały znaczący wpływ na sposób dalszego wdrażania tej polityki.

Drugi przegląd środowiskowy Polski odbył się w styczniu 2003 r., trzy miesiące przed podpisaniem przez Polskę w Atenach traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, obejmował więc okres, w którym podejście do zagadnień środowiskowych kształtowane było przede wszystkim przez proces akcesji i transpozycji dorobku prawnego Unii Europejskiej. Krajami egzaminującymi były Wielka Brytania, Portugalia i Słowacja. W toku przeglądu, podkreślając znaczący środowiskowy postęp dokonany przez Polskę od początku okresu transformacji, również w zakresie rozdzielenia presji środowiskowej od wzrostu gospodarczego, sformułowano w oparciu o szczegółowe analizy ogółem 46 rekomendacji dotyczących następujących sektorów: powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także współpracą międzynarodową. Rekomendacje te były przedmiotem dyskusji i znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu działaniach podejmowanych przez administrację w obszarze środowiskowym.

Trzeci przegląd środowiskowy Polski na forum OECD miał miejsce w roku 2014. 23 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się seminarium III przegląd ekologiczny Polski na forum OECD w kontekście płynących z niego wniosków i implementacji zawartych w nim rekomendacji, związane z oficjalną publikacją raportu przeglądowego przez Sekretariat OECD. Obszary merytoryczne, których dotyczył przegląd, to wdrażanie polityki ekologicznej, zrównoważony rozwój, zielony wzrost, współpraca międzynarodowa jako grupa tematyczna analizowana we wszystkich krajach poddających się przeglądowi OECD w ramach III cyklu oraz obszar pogłębionej analizy, który zgodnie z decyzją kierownictwa resortu stanowiły: leśnictwo i bioróżnorodność oraz gospodarka odpadami. Kraje egzaminujące to Austria i Szwajcaria. Przegląd ten objął ostatnie dziesięciolecie i tym samym stanowi swego rodzaju podsumowanie pierwszej dekady członkostwa Polski w UE.

Raport OECD z trzeciego przeglądu ekologicznego Polski został opublikowany 23 kwietnia 2015 r. Na stronie internetowej OECD została zamieszczona angielska i polska wersja językowa broszury prezentującej najważniejsze elementy raportu. Kluczową część raportu stanowi rozdział „Ocena i rekomendacje”, zawierający 28 rekomendacji dla Polski.

Powrót do góry