archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach od 30 maja do 5 czerwca 2018 roku odbyła się czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. W jej ramach zgromadzono tysiące różnorodnych wydarzeń w całej Europie.

Polska od początku z powodzeniem uczestniczy w tej ważnej inicjatywie promującej zasady zrównoważonego rozwoju. W tym roku pokazaliśmy działania środowisk kultury i nauki, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, a także rządu i samorządu. Dotyczyły one m.in. gospodarki odpadami, w tym przeciwdziałania niewłaściwemu zagospodarowaniu plastiku i marnowaniu żywności, ochrony przyrody – przedstawienia zarówno jej niezwykłego bogactwa, jak i zagrożeń związanych z utratą różnorodności biologicznej, czy ochrony powietrza.

„Takie działania są inspiracją i lekcją, pozwalają też wierzyć, że wspólnymi siłami możemy zrobić jeszcze więcej. Wszystkie te inicjatywy to świadectwo Państwa zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), których długofalowy charakter wymaga kontynuacji działań, pomysłowości, otwartości na nowe wyzwania i konsekwencji we wdrażaniu pro-ekologicznych rozwiązań. Liczy się każde działanie i za każde z nich serdecznie Państwu dziękuję” – podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk, dziękując za zaangażowanie w tegoroczną edycję wydarzenia.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój.

Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.