archiwum.mos.gov.pl
19-01-2022

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania

Egzamin ze znajomości wykonywania polowania i zasad ochrony przyrody

Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą jest obowiązany spełniać następujące warunki:

  1. ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę;
  2. złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek;
  3. składać właściwemu marszałkowi województwa, przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy albo blokady środków finansowych na rachunku bankowym, oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnej umowy albo dokonanie kolejnej blokady środków finansowych.

Wniosek o przystąpienie do Egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody (plik .docx, rozmiar 16 kB)