archiwum.mos.gov.pl
20-01-2022

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna (na poziomie europejskim) w leśnictwie jest prowadzona na poziomie unijnym i pozaunijnym.

Współpraca w ramach Unii Europejskiej obejmuje działania prowadzone w ramach Stałego Komitetu ds. Leśnictwa oraz udział w pracach Grupy Roboczej ds. Leśnictwa.

Współpraca regionalna na poziomie pozaunijnym jest prowadzona w ramach FOREST EUROPE, Europejskiego Instytutu Leśnego, a także Komitetu ds. Leśnych i Przemysłu Drzewnego EKG (COFFI) oraz Europejskiej Komisji Leśnej FAO (EFC).