Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Współpraca globalna

Forum Leśne Narodów Zjednoczonych (UNFF – United Nations Forest Forum)

Międzynarodowe Rozwiązanie Instytucjonalno-Organizacyjne ds. Lasów (IAF – International Arrangement on Forests) utworzone zostało w 2000 roku. Jego celem jest promocja zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów oraz wzmocnienie długoterminowego zaangażowania politycznego w działalność na rzecz poprawy stanu lasów na świecie.

Skład instytucjonalny IAF:

  • Forum Leśne ONZ (UNFF), będące głównym  elementem IAF; 

  • Sekretariat Forum Leśnego, zapewniający wsparcie dla Forum Leśnego; 

  • Wspólnotowe Partnerstwo na rzecz Lasów, w skład którego wchodzi obecnie 14 organizacji, w tym FAO, Bank Światowy i UNEP. 

Forum Leśne ONZ jest najważniejszą częścią Międzynarodowego Rozwiązania Instytucjonalno-Organizacyjnego. Zostało utworzone w 2000 r. przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ. Członkostwo w Forum ma charakter powszechny i należą do niego wszystkie kraje członkowskie Narodów Zjednoczonych.

Forum Leśne jest jedynym forum międzynarodowym, które zajmuje się wyłącznie tematyką leśną oraz promuje zrównoważoną gospodarkę leśną na świecie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO – United Nations Food and Agricultural Organization)

W ramach współpracy z FAO Polska uczestniczy w pracach Komitetu ds. Lasów (COFO – Committee on Forestry) oraz w Komisji do spraw Zasobów Genetycznych dla Żywności i Rolnictwa.

Komitet ds. Lasów

Komitet ds. Lasów przeprowadza okresowe przeglądy międzynarodowych problemów związanych z leśnictwem. COFO analizuje pojawiające się problemy oraz przygotowuje konkretną propozycję działań służących rozwiązaniu tych problemów.  

W ramach COFO toczą się następujące procesy:

  • Przegląd prac FAO w leśnictwie w odniesieniu do nowych Celów Strategicznych Organizacji; 

  • Analiza kontrybucji FAO do globalnych procesów; 

  • Zintensyfikowanie prac nad lasami borealnymi i lasami na terenach suchych; 

  • Wdrażanie Mechanizmu Odbudowy Lasów i Krajobrazu (Forest and Landscape Restoration Mechanism) 

Obecnie trwają także dyskusje nad stworzeniem dobrowolnych wytycznych dla krajowego monitoringu lasów. Planowane jest także zwiększenie wsparcia w zakresie wdrażania strategii REDD+ oraz wsparcia przy wdrażaniu strategii adaptacyjnych dla lasów.

Komisja ds. Zasobów Genetycznych dla Żywności i Rolnictwa FAO

Komisja ma za zadanie przyczynianie się do osiągnięcia międzynarodowego konsensusu w sprawie polityki zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych dla żywności i rolnictwa oraz sprawiedliwego i słusznego dzielenia się korzyściami wynikającymi z ich użytkowania.

W 2013 roku Komisja przyjęła Globalny Plan Działania w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania i rozwoju leśnych zasobów genetycznych.  Również w 2013 roku Polska przygotowała raport krajowy, który stanowił wkład do raportu „Stan Leśnych Zasobów Genetycznych na Świecie”.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Międzynarodowe działania w leśnictwie prowadzone w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) obejmują udział Polski w pracach Grupy ds. Rolnictwa, Leśnictwa oraz Innego Użytkowania Gruntów (AFOLU - Agriculture, Forestry and Other Land Use).

Grupa AFOLU pracuje nad zagadnieniami związanymi z rolą emisji z sektora LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) w kontekście przyszłego porozumienia klimatycznego po 2020.  Grupa zajmuje się także tematyką redukcji emisji z wylesiania i degradacji lasów (REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Powrót do góry