archiwum.mos.gov.pl
06-12-2021

Współpraca dwustronna w leśnictwie

Współpraca dwustronna w leśnictwie prowadzona jest w oparciu o umowy o współpracy bilateralnej.

Współpraca z Chinami

Współpraca polsko-chińska prowadzona jest na podstawie Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Urzędem Państwowej Administracji Leśnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące współpracy w zakresie leśnictwa, podpisanego w dniu 10 kwietnia 2014 roku.

W Memorandum strony dobrowolnie zobowiązały się dołożyć wszelkich starań, aby pogłębiać współpracę w obszarach związanymi m.in. z: polityką i legislacją leśną, zrównoważoną gospodarką leśną i użytkowaniem lasów, ochroną lasów, kontrolą i metodami zwalczania gatunków inwazyjnych oraz szkodników leśnych, ochroną przeciwpożarową lasów, a także rolą lasów i leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich, marketingiem i handlem drewnem oraz produktami drzewnymi oraz badaniami naukowymi i edukacją leśną. Memorandum zakłada, że współpraca polsko-chińska realizowana będzie poprzez wymianę informacji, organizację wspólnych konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych, wymiany specjalistów oraz organizację stażów zawodowych w wybranych instytucjach związanych z leśnictwem.

Współpraca z Rosją

Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki leśnej, podpisane w dniu 21 listopada 2013 roku.

Celem współpracy z Rosją jest rozwój efektywnej współpracy długoterminowej w dziedzinie gospodarki leśnej.

Główne obszary współpracy w ramach Memorandum to:

Współpraca z Białorusią

Współpraca bilateralna z Białorusią prowadzona jest w oparciu o następujące Porozumienia:

W ramach Porozumień z Białorusią obecnie prowadzony jest projekt „Zabezpieczenie tworzenia transgranicznej polsko-białorusko-litewskiej swobodnie żyjącej populacji żubra europejskiego”. Projekt prowadzony jest w ramach programu LIFE i obejmuje swoim zasięgiem tereny Białorusi, Polski oraz Litwy.