archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Współpraca międzynarodowa

Lasy na całym świecie pełnią wiele bardzo ważnych funkcji, dostarczając korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych. Lasy pokrywają łącznie 31% obszarów na świecie, co stanowi ponad 4 biliony hektarów (FAO Forest Resources Assessment 2015). Do krajów o największym poziomie lesistości zaliczamy Rosję, Brazylię, Kanadę, Stany Zjednoczone oraz Chiny.

W świetle zachodzących zmian klimatu lasy spełniają ogromną rolę – pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i emitują tlen. Dlatego właśnie nazywane są „zielonymi płucami” naszej planety.

Pozytywne oddziaływanie lasów ma zasięg globalny. Oznacza to, że działania ochronne podejmowane w jednym kraju będą przyczyniać się do poprawy jakości powietrza także w innych krajach. Dlatego działania zmierzające do poprawy stanu lasów na świecie podejmowane powinny być na szczeblu międzynarodowym, zarówno w skali globalnej, regionalnej, jak też w postaci współpracy bilateralnej (dwustronnej).

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem współpracy międzynarodowej w leśnictwie, prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska.