archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Najczęściej zadawane pytania

  1. Na jakiej podstawie można wyciąć drzewo z lasu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym, zarządzie czy dzierżawie osób fizycznych, prawnych lub innych instytucji?
  2. Jaka jest definicja lasu i jak ją interpretować?
  3. Jakie są podstawy gospodarowania w lasach Skarbu Państwa niebędących w zarządzie Lasów Państwowych?
  4. Nadzór nad lasami prywatnymi - co powinien wiedzieć właściciel lasu?