archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Leśnictwo

Minister Środowiska sprawuje nadzór nad lasami i jest odpowiedzialny za politykę leśną państwa. W tym dziale znajdują się dokumenty związane z nadzorem, programy działań, raporty i materiały dotyczące zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.