archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Użytkowanie górnicze

Zasady dotyczące użytkowania górniczego

Zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca "Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego z dnia 3 września 2015 r." - skan (plik .pdf, rozmiar: 231 KB)

Zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca "Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego z dnia 3 września 2015 r." (plik .doc, rozmiar: 26 KB)

Zasady ustalania wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego z dnia 3 września 2015 r. (plik .pdf, rozmiar: 8,44 MB)

Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego z dnia 27 lutego 2013 r. (plik .pdf, rozmiar: 991 kB)

Informacje dotyczące użytkowania górniczego

Informacja dotycząca waloryzacji wynagrodzeń z tytułu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin (plik .pdf, rozmiar: 98 kB)

Informacja dotycząca obniżenia wynagrodzeń z tytułu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów (plik .pdf, rozmiar: 182 kB)