archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Przetargi

Przetargi na koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów

Ogłoszenia dotyczące przetargów na koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie serwisu BIP Ministerstwa Środowiska.