archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Koncesje na wniosek

Informacje o postępowaniach wynikających z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Informacje o postępowaniach wynikających z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.