archiwum.mos.gov.pl
20-04-2019

Informacja o udzielonych przez Ministra Środowiska koncesjach na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin

Informacja o udzielonych przez Ministra Środowiska koncesjach na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin jest dostępna na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.