archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Mapy koncesji i wniosków koncesyjnych

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

Mapa koncesji węglowodorowych z podziałem wg celu poszukiwawczego

Mapa aktualnie prowadzonych prac wiertniczych za gazem ziemnym i ropą naftową,

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu pokładów węgla kamiennego na obszarze GZW,

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu pokładów węgla kamiennego na obszarze LZW,

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu pokładów węgla kamiennego na obszarze DZW,

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węgla brunatnego,

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie wód leczniczych i termalnych, solanek oraz torfów leczniczych

Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż kopalin chemicznych, skalnych i metali wraz ze złożonymi wnioskami,

Mapy koncesji i wniosków koncesyjnych z wcześniejszych lat są dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.