Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Informacja dotycząca opłat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:

  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 133 ww. ustawy,
  2. wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną na zasadach określonych w art. 134 ww. ustawy,
  3. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 135 ww. ustawy.

Wymagania dotyczące opłat wymienionych w punkcie 2 i 3 określa art. 137 przywołanej ustawy. Przewiduje on, że przedsiębiorcy prowadzący te działalności, co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dotyczącą opłaty:

  • za wydobytą kopalinę z wyłączeniem węglowodorów,
  • wydobyte węglowodory,
  • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  • podziemne składowanie odpadów,
  • podziemne składowanie dwutlenku węgla,

zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie druków informacji dotyczących opłat z zakresu Prawa geologicznego i górniczego. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość należnej opłaty za okres rozliczeniowy (półrocze) i wnosi ją na rachunki bankowe podmiotów wskazanych w art. 137 ust. 3 ww. ustawy. Stawki opłat wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 podlegają corocznej waloryzacji i są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej przyjmuje się stawki określone na dany rok kalendarzowy w obwieszczeniach Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Wzory druków informacji dotyczących opłat:

Powrót do góry