Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Udostępnianie informacji geologicznej

Zgodnie z art. 98 ust. Prawa geologicznego i górniczego (PGG) organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą i udostępniają informację geologiczną zgromadzoną w prowadzonych przez nie archiwach.

Szczegółowe zasady udostępniania informacji geologicznej reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. Nr 282, poz. 1657). Akt ten wprowadza dwie formy zapoznania się z informacją geologiczną:

  1. WGLĄD – możliwość nieodpłatnego zapoznania się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek,
  2. UDOSTĘPNIENIE – możliwość wykonania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych oraz pobrania próbek geologicznych.

Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej lub PIG-PIB, w którym określa się:

  • dane zainteresowanego podmiotu,
  • nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek,
  • sposób udostępnienia informacji geologicznej,
  • cel wykorzystania informacji geologicznej.

W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są:

  1. dane geologiczne (dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 PGG, z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju oraz stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych),
  2. próbki geologiczne,
  3. dokumentacje geologiczne, które mają być wykorzystane w celu wykonywania działalności w zakresie: wydobywania kopalin ze złóż, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne,

konieczne jest dołączenie do wniosku umowy o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez odpowiednio: Ministra Środowiska lub marszałka województwa.

Natomiast w przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

Nie podlega wglądowi ani udostępnieniu informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji.

Za udostępnienie informacji geologicznej pobierana jest opłata uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji, gdy koszty pobrania i zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia pobierana jest opłata  uwzględniająca koszty przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania informacji w określony sposób lub określonej formie.

Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna są obowiązane udostępniać nieodpłatnie zgromadzone informacje geologiczne organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań ustawowych. Udostępnione informacje nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym podmiotom.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (plik .pdf, rozmiar: 312 kB)

Powrót do góry