archiwum.mos.gov.pl
24-08-2019

Mapy koncesji i wniosków koncesyjnych

Archiwum map koncesji i wniosków koncesyjnych jest dostępne na stronie archiwalnej Ministerstwa Środowiska.