archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Archiwum

W tym dziale znajdują się archiwalne informacje dotyczące postępowań koncesyjnych, w tym mapy, raporty i zestawienia dotyczące udzielonych koncesji i złożonych wniosków koncesyjnych, a także archiwalne komunikaty Rządu RP dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielenia i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.