archiwum.mos.gov.pl
16-12-2019

Kampanie społeczne

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanie społeczne mające na celu edukowanie społeczeństwa o tym, jak ich codzienne decyzje wpływają na ochronę środowiska.

Do tej pory przeprowadziliśmy kampanie dotyczące m.in. segregacji odpadów, oszczędzania energii w domach, oszczędzania wody, ochrony bioróżnorodności i powietrza.

Nasze ostatnie kampanie to:

Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. takie kampanie:

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

 Kliknij aby przejść do strony kampanii

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa wspiera kampanię Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Przedstawicieli władz lokalnych Zapraszamy do zapoznania się ze wspólnym listem Ministra Jana Szyszko i Ministra Andrzeja Adamczyka.

Kampania promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych środków transportu). ETZT odbywa się każdego roku w dniach 16–22 września. Jego kulminacyjnym punktem jest Dzień bez Samochodu (22 września). W przekonaniu Ministrów zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Tematem przewodnim kampanii w roku 2016 jest hasło „Inteligentny transport. Silna gospodarka”. Kampania ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, rozwój nowych technologii oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów.

Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa zachęca władze lokalne do udziału w kampanii. Na stronie www.mobilityweek.eu miasta mogą dokonać rejestracji oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Miasta mogą dokonać rejestracji, w trakcie której mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

  1. działanie trwałe – dla miast, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych,
  2. tydzień działań – dla miast, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16–22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
  3. Dzień bez Samochodu – dla miast, które planują zorganizować Dzień bez Samochodu (22 września), np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

 

Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów EWWR

 

Ministerstwo Środowiska po raz pierwszy włącza się w akcję Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów EWWR (European Week for Waste Reduction) – unijnego projektu mającego na celu promowanie odpowiedzialnego obchodzenia się ze śmieciami, w tym ponownego używania produktu oraz recyklingu.

W ramach tegorocznej edycji EWWR w dniach 18-26 listopada odbędą się następujące wydarzenia: