archiwum.mos.gov.pl
20-09-2021

Środowisko

Działalność Ministerstwa Środowiska obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, w tym przede wszystkim ochronę i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska - powietrza, przyrody ożywionej czy zasobów kopalin. Ze środowiskiem wiążą się także zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej, włączając w to adaptację do zmian klimatu, oraz leśnictwa i łowiectwa.

W tym dziale (w menu bocznym) umieszczono informacje o najważniejszych aspektach działalności Ministerstwa Środowiska.

Uzupełnienie tych informacji znajduje się na stronach internetowych poszczególnych instytucji wchodzących w skład resortu środowiska.